Otrava? Volejte Toxikologické informační středisko

Otravy neboli intoxikace patří mezi časté důvody hospitalizací. Zatímco u dospělých jde často o sebevražedné pokusy, pracovní otravy nebo nezkušené houbaře, u dětí je tomu jinak.
Od mala má člověk tendenci zkoumat a objevovat neznámé a tak děti ochutnávají, co jim přijde pod ruku. Ne vždy je jejich výběr šťastný, což dokládá statistika intoxikací u malých dětí. V posledních letech také stoupá počet otrav u dospívající mládeže, které jsou způsobeny alkoholem nebo experimentováním s drogami.

První pomoc

Když dítě požije jedovatou nebo jinak nebezpečnou látku, většina rodičů začne okamžitě zmatkovat. To je přirozené, ale dítěti tím nijak nepomohou. Pokud je dítě ohroženo na životě, jediným a správným řešením je okamžité přivolání zdravotnické záchranné služby na telefonním čísle 155, případně 112. Operátoři zdravotnického operačního střediska jsou zkušení zdravotníci a mohou až do příjezdu sanitky radit, jak poskytnout první pomoc.

Nebezpečí nebo ne?

Může se stát, že dítě požije látku, o jejímž nebezpečí rodič váhá. Volat záchranku nebo počkat, jestli se projeví nějaké příznaky? V takovém případě můžeme využít jednu nepříliš známou možnost – Toxikologické informační středisko.

Toxikologické informační středisko (TIS) je nepřetržitá celorepubliková telefonická lékařská informační služba pro případy akutních otrav lidí a zvířat, kterou zajišťuje Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK. Určena je nejen pro lékaře a zdravotnická zařízení, ale také pro laickou veřejnost.

Nonstop linka:   224 919 293   nebo   224 915 402

Tato čísla by neměla chybět v mobilním telefonu žádného rodiče.

Před samotným hovorem si připravte tyto údaje:

 • přesné informace o nehodě
 • celé jméno
 • rodné číslo
 • zdravotní pojišťovnu

Průběh hovoru:

 • Komu se nehoda stala: dítě, dospělý
 • Jaký je věk postiženého, jeho hmotnost (alespoň odhadem), trpí-li nějakou akutní nebo chronickou nemocí
 • Jaká látka je příčinou otravy? Lék, rostlina, chemikálie, komerční přípravek
 • U léků udat, zda se jedná o lék, který postižený užívá nebo o cizí lék
 • U komerčních přípravků je potřeba získat co nejvíce informací z etikety, nebo alespoň vědět, k čemu se látka používá
 • Jak velké množství látky působí? Množství co nejvíce upřesnit (alespoň odhadem), vždy je nutno počítat s co nejvyšší možnou dávkou
 • Kdy se nehoda stala
 • Jakým způsobem se stala? Požití látky, polití, vdechnutí, štípnutí hmyzem apod.
 • V jakém stavu je postižený? Má zdravotní potíže?
 • Jaká opatření byla doposud provedena
 • Kdo a odkud volá: jméno, město, telefonní číslo (důležité pro zpětnou vazbu v případě potřeby)

Pracovníci linky volajícímu vysvětlí možné ohrožení zdraví, pokyny první pomoci a následný postup.

Nejčastější dotazy

Saponát na mytí nádobí
Při otravě saponátem na ruční mytí nádobí nehrozí celková otrava, ale nevyvolávejte zvracení – mohlo by dojít k vdechnutí pěny. Dítěti podávejte po lžičkách malé množství vody, čaje nebo mléka. Vyvarujte se perlivých nápojů.
Můžete podat přípravek, který zamezí tvorbě pěny, například SAB simplex, Lefax, Espumisan.
Pokud bude po spontánním zvracení přetrvávat kašel , vyhledejte lékaře. Může to znamenat, že došlo ke vdechnutí pěny.

Jakékoli chemické látky by v domácnosti s dětmi měly být vždy uchovávány na bezpečném místě. V žádném případě tyto látky nepřelévejte do nádob od potravin. Záměna bývá častá.

Prášek na praní a tablety do myčky
Ani v tomto případě nevyvolávejte zvracení – mohlo by dojít k vdechnutí pěny. Dítěti vypláchněte ústa a podejte vodu nebo mléko. Vyvarujte se perlivých nápojů. Můžete podat přípravek, který zamezí tvorbě pěny, například SAB simplex, Lefax, Espumisan.
Pokud bude po spontánním zvracení přetrvávat kašel, vyhledejte lékaře. Může to znamenat, že došlo ke vdechnutí pěny. Toho také vyhledejte vždy po požití tablety do myčky nádobí, obzvlášť pokud dítě sliní, pláče, zvrací nebo odmítá polykat.

Kyselina a louh
Pokud se dítě nebrání, okamžitě mu podejte sklenku vody, čaje nebo mléka a ústa vypláchněte vodou. Nepodávejte aktivní uhlí, ani nevyvolávejte zvracení – opětovný průchod jícnem by mohl způsobit další poleptání. Látku se také nesnažte nijak neutralizovat.
Rychle vyhledejte zdravotnické zařízení, při větších problémech přivolejte zdravotnickou záchrannou službu. Vždy mějte připraven obal od požitého výrobku.

Organická rozpouštědla (benzín, lampový olej, ředidlo, leštěnka)
Kvůli riziku vdechnutí nikdy nevyvolávejte zvracení. Nedávejte pít mléko a rychle vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud přetrvává kašel, mohlo dojít k vdechnutí látky.

Léky
Pokud dítě spolkne náhodné léky, pokuste se zjistit jejich množství a čas, který od požití mohl uplynout. Nevyvolávejte zvracení, ale co nejdříve kontaktujte Toxikologické informační středisko. Mnoho léků je neškodných a vyvolání zvracení by bylo zbytečné. Dítěti můžete podat 3 až 10 tablet aktivního uhlí. Ty nejlépe nadrťte a vmíchejte do nápoje.
Pokud už se projevují příznaky otravy, přivolejte pomoc a pouze hlídejte stav vědomí.

Léky skladujte vždy mimo dosah dětí. Pozor dejte především na prarodiče a starší osoby, které si nebezpečí nemusí uvědomovat.

Rostliny
Odstraňte zbytky rostliny z úst, dejte dítěti napít vodu, čaj nebo mléko a kontaktujte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Nezapomeňte vzít vzorek rostliny, včetně jejích plodů.
Pokud dojde k požití listů dieffenbachie dejte dítěti chladný nápoj nebo cucat led a vyhledejte lékaře.

V domácnosti s dětmi, ani na zahradě, by se neměly vyskytovat žádné jedovaté rostliny. Učte děti rozlišovat, co je jedlé a co ne. Některé děti se otráví po té, co jim rodiče utrhnou při procházce borůvky nebo maliny a děti to později chtějí zopakovat.

Jedovatá houba
Kontaktujte lékaře nebo Toxikologické informační středisko. Po jejich doporučení vyvolejte zvracení, případně podejte 10 a více tablet aktivního uhlí. Před cestou do zdravotnického zařízení zajistěte vzorky hub, v nejhorším případě i ze zvratků.

Sbírejte pouze ty houby, které bezpečně poznáte. Pozor na děti, které mohou do košíku přihodit i neznámou houbu.

Neškodné látky
 • Sáčky proti vlhkosti (například u bot) – obsahují neškodný silikagel
 • Svítící kroužky – tekutina z nich chvíli pálí, ale postačí opláchnout vodou. Při zasažení oka vyplachujte proudem vody.

Další informace k jednotlivým typům otrav naleznete na stránkách Národního toxikologického střediska.

Štítky:

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *